Privacybeleid

algemeen

Mark van Veen Entertainment is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die worden verkregen via het contactformulier van de website www.markvanveen.com. In deze privacyverklaring zetten wij uiteen hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die wij van u verkrijgen.

Wij respecteren de privacy van alle klanten en gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonsgegevens die u ons verschaft worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving ter bescherming van persoonsgegevens en vertrouwelijk worden behandeld.

verzamelde gegevens & doelen van verwerking

U kunt via ons contactformulier vrijblijvende informatie aanvragen m.b.t. Mark van Veen.
Wij vragen u om tenminste de volgende gegevens te verstrekken:
• Naam
• Telefoonnummer
• E-mailadres

Wij verwerken de door u ingevulde gegevens om u de diensten te leveren waarom u heeft gevraagd.

Vertrouwelijkheid en verstrekking van gegevens aan derden

Uw persoonlijke gegevens zijn veilig bij Mark van Veen Entertainment. Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en wij zullen daarom uiterst zorgvuldig met uw gegevens omgaan. Uw gegevens zullen te allen tijde worden beschermd en vertrouwelijk worden behandeld. Wij zullen uw gegevens niet verkopen aan derde partijen.

Het kan voorkomen dat Mark van Veen Entertainment op grond van een wettelijke verplichting uw gegevens moet verstrekken, bijvoorbeeld aan politie of justitie.

Wijzigingen

Deze privacy verklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen en de meest actuele versie van deze privacy verklaring kunt u op deze pagina vinden.

vragen

Mark van Veen Entertainment helpt u graag als u vragen of opmerkingen heeft naar aanleiding van deze privacy verklaring. Indien u kennis wilt nemen van de gegevens die wij van u verwerken kunt U contact opnemen met Mark van Veen Entertainment, info@markvanveen.com .

© Mark van Veen Entertainment – Augustus 2018